IQOS 2.4 PLUS offer Healthcare - Medicine

IQOS 2.4 PLUS

Healthcare - Medicine

IQOS 2.4 PLUS. Loại bỏ đến 95% chất độc so với thuốc lá truyền thống; Giữ vị ngon của thuốc lá; Không gây hôi miệng; Không gây cao răng; Khói thụ động không ảnh hưởng tới người xung quanh. Sạc Holder ...