โรคหลอดเลือดสมอง

Publish Date: 18-10-2020 18:41:04 | Contact name: Thomas Shaw | Location: USA | 1 times displayed |




เนอสซิ่งโฮม



ELDERLY NURSING HOME KIN Caring is the best
medicine “KIN” (คิน) คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม บริการด้านสุขภาพ เพื่อการดูแล และ เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย บริการคลินิกกายภาพบำบัด
(Rehabilitation) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง (ระยะยาว , ชั่วคราว) เนอสซิ่งโฮม
(Nursing Home) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก


Contact Thomas Shaw: โรคหลอดเลือดสมอง

*

*

*



Send me an email with links to manage my Ad