ราคาเห็ดหลินจือแดง

Publish Date: 12-09-2017 05:30:31 | Contact name: aufarm | Location: THAILAND | Place: Thailand | 1 times displayed |
เห็ดหลินจือแดงของ AU Farm เห็ดหลินจือแดงปลอดสาร สายพันธุ์ G2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้สารสำคัญมากที่สุดในบรรดาเห็ดหลินจือเป็นสายพันธุ์เดียวกับเห็ดหลินจือแดงโครงการหลวงสวนจิตรลดา แตกต่างจากเห็ดหลินจือที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป การทานเห็ดหลินจือแดงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น หลักๆ มีอยู่ 2 วิธีคือ นำเห็ดหลินจือไปต้มแล้วดื่มน้ำและเห็ดหลินจือแดงสกัดในรูปแบบแคปซูล เห็ดหลินจือแดงสกัดทำให้บริโภคง่าย แต่เห็ดหลินจือแดงสกัดคือการนำเห็ดหลินจือผ่านกระบวนการContact aufarm: ราคาเห็ดหลินจือแดง

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad