Healthcare - Medicine - THAILAND

ฝ้า offer Healthcare - Medicine

ฝ้า

Healthcare - Medicine

IPL หรือ Intense Pulse Light คือ เทคโนโลยีที่อาศัยความสามารถของเเสงที่มีความเข้มข้นสูงมารักษาผิวหน้าและกำจัดขน โดยปล่อยพลังงานออกมาเป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 420-1200ฝ้า...

http://www.strongtesterone.com/alpha-hard-reload/ need Healthcare - Medicine

http://www.strongtesterone.com/alpha-hard-reload/

Healthcare - Medicine

Alpha Hard Reload one of the biggest troubles surrounding the use of slimming pills is not so much as whether they are dangerous in the prescribed amounts however whether or not overdosing of those s...

ฟิลเลอร์ offer Healthcare - Medicine

ฟิลเลอร์

Healthcare - Medicine

ฟิลเลอร์คืออะไร จุกฉีดฟิลเลอร์แก้ปัญหาผิวหน้า,ผลข้างเคียงของการฉีดฟิลเลอร์,ข้อห้ามก่อนและหลังฉีดฟิลเลอร์, ฟิลเลอร์ที่ผ่านการรับรองจาก อ.ย. แบบกึ่งถาวร มีอายุใช้งานประมาณ 2 ปี มีความปลอดภัยปานกลาง.ฟิลเ...

เสริมจมูก offer Healthcare - Medicine

เสริมจมูก

Healthcare - Medicine

การทำศัลยกรรมจมูก หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า เสริมจมูกนั้น คือการศัลยกรรม ตกแต่งเสริมความงามบริเวณจมูกนั่นเอง โดยส่วนมากแล้วเราจะรู้ว่าการศัลยกรรมจมูกเสริมจมูก...

เมโสแฟต offer Healthcare - Medicine

เมโสแฟต

Healthcare - Medicine

เมโส (Meso) คือการใช้เข็มเล็กๆ ฉีดตัวยาเข้าไปในชั้นผิว แต่ต้องทำในหลายๆจุด เพื่อกระจายตัวยาให้ทั่วถึงในจุดที่ต้องการรักษา โดยมีระยะห่างกัน 1-2 เซนติเมตร และใช้ตัวยาที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสง...