Healthcare - Medicine - THAILAND

เสริมดั้ง - skindeal.me offer Healthcare - Medicine

เสริมดั้ง - skindeal.me

Healthcare - Medicine

การเลือกเสริมจมูกให้สวยเข้ากับใบหน้าบอกเลยว่าชีวิตจะดี๊ดี เพราะจมูกเป็นส่วนที่สร้างความดึงดูดได้เป็นอย่างมาก และปรับเปลี่ยนใบหน้าของเราไปเป็นคนละคนเลยเสริมดั้ง...

กําจัดขนรักแร้ - skindeal offer Healthcare - Medicine

กําจัดขนรักแร้ - skindeal

Healthcare - Medicine

Erbium Yag laser หรือ เออเบียมแย็กเลเซอร์ เป็นเลเซอร์ปรับสภาพผิวชนิดมีแผล( Ablative laser resurfacing )ใช้พลังงานความเข้มข้นสูง.ศัลยกรรมปาก...