เห็ด ถั่ง เช่า สรรพคุณ

Publish Date: 14-09-2017 10:55:22 | Contact name: Petarparker | Location: THAILAND | 1 times displayed |
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst จัดอยู่ในวงศ์ GANODERMATACEAE เห็ดหลินจือ มีชื่อเรียกอื่นว่า เห็ดหมื่นปี. เห็ดอมตะ เห็ดชนิดนี้จัดว่าเป็นของหายากที่มีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีนจัดเป็นยาจีนที่ใช้กันมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้ว
เห็ด ถั่ง เช่า สรรพคุณ

Contact Petarparker: เห็ด ถั่ง เช่า สรรพคุณ

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad