เห็ด ถั่ง เช่า สี ทอง

Publish Date: 15-11-2017 09:34:41 | Contact name: tong-ruk | Location: THAILAND | Place: THAILAND | 1 times displayed |
Ganoderma lucidum เป็นยาจีนชั้นสูง ที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปีและยังถูกเรียกว่าราชาสมุนไพรเนื่องจากสรรพคุณทางยาในการบำรุงร่างกาย ขับพิษ ป้องกันและรักษาโรคที่ดีเลิศกว่าสมุนไพรชนิดอื่น
เห็ด ถั่ง เช่า สี ทอง


Contact tong-ruk: เห็ด ถั่ง เช่า สี ทอง

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad